Plan editorial 2015 / Call for papers 2015

COMPLETAȚI FORMULARUL / COMPLETE THE FORM
*
1.      Arte vizuale Materie, materialitate, materializare. Condiţia artelor textile în arta contemporană Andor, Corina - carte științifică / scientific "Considerarea artelor textile ca domeniu distinct în arta contemporană, dincolo de problematica teoretică, are consecinţe practice importante. Investigarea trăsăturilor sale specifice este importantă în demersul nostru. Acest lucru nu este posibil, desigur, fără o evaluare a contextului artei în general şi a raportului arte plastice-arte aplicate în special. Secţiunile artelor textile, aşa cum se reflectă în învăţământul de artă, spre exemplu, indică funcţiile acumulate de materialele textile în timp, dar şi tehnicile folosite în obţinere şi prelucrare. Pe de o partre tapiseria tradiţională şi presupusa sa urmaşă fiber art, noua tapiserie sau arta textilă, genuri care ilustrează latura non-utilitară a mediului și pe de altă parte proiectarea ţesăturilor utilitare şi veşmântul sunt revăzute și analizate în această lucrare." 1 volum 70 exemplare 140 pag. hârtie / paper Corina Andor a studiat artele textile la Academia de Arte vizuale ,,Ioan Andreescu“, Cluj Napoca, promoţia 1998. Din anul 2000 predă la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea. În 2010 a obţinut diploma de doctor în arte plastice şi decorative la Universitatea de Vest Timişoara, doctorat profesional, cu o lucrare care tratează problema relaţiei materialite - materializare în artele textile. A expus în diferite galerii şi muzee din România, Ungaria şi Italia. A lucrat cu Asociaţia 2580 în proiecte cum ar fi ,, Arii de conflu(x)enţă“ (2007) şi ,,Artişti în industrie“ (2011-2012). Contact: e-mail corinastus@yahoo.com tel. 0743846611
2.      Arte vizuale Istoria textilelor - curs Andor, Corina - curs / course Cursul acoperă o mare varietate de forme textile, de la tapiseria clasică la forme inedite de producție, atît ca obiecte de artă căt și ca produse utilitare, manufactură și design pentru industrie. 1 volum 20 exemplare 100 pag. CD Corina Andor a studiat artele textile la Academia de Arte vizuale ,,Ioan Andreescu“, Cluj Napoca, promoţia 1998. Din anul 2000 predă la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea. În 2010 a obţinut diploma de doctor în arte plastice şi decorative la Universitatea de Vest Timişoara, doctorat profesional, cu o lucrare care tratează problema relaţiei materialite - materializare în artele textile. A expus în diferite galerii şi muzee din România, Ungaria şi Italia. A lucrat cu Asociaţia 2580 în proiecte cum ar fi ,, Arii de conflu(x)enţă“ (2007) şi ,,Artişti în industrie“ (2011-2012). Contact: e-mail corinastus@yahoo.com tel. 0743846611
3.      Arte vizuale Studiul culorii pentru artele textile - suport de curs Andor, Corina - suport de curs / ongoing Materialul asigură suport de curs pentru disciplina Studiul culorii pentru artele textile, material documentar, imagini și text. 1 volum 20 exemplare 50 pag. DVD Corina Andor a studiat artele textile la Academia de Arte vizuale ,,Ioan Andreescu“, Cluj Napoca, promoţia 1998. Din anul 2000 predă la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea. În 2010 a obţinut diploma de doctor în arte plastice şi decorative la Universitatea de Vest Timişoara, doctorat profesional, cu o lucrare care tratează problema relaţiei materialite - materializare în artele textile. A expus în diferite galerii şi muzee din România, Ungaria şi Italia. A lucrat cu Asociaţia 2580 în proiecte cum ar fi ,, Arii de conflu(x)enţă“ (2007) şi ,,Artişti în industrie“ (2011-2012). Contact: e-mail corinastus@yahoo.com tel. 0743846611
4.      Muzică Francisc Hubic - creaţia religioasă, corală şi vocal-simfonică colectiv de cercetători , redactor: Mercean-Ţârc, Mirela partituri / score Cartea reprezintă o antologie genuistică conţinând manuscrisele compozitorului editate de către Centrul de Cetare al Facultăţii de Arte - Departamentul Muzică. 1 volum 50 exemplare 100 pag. hârtie / paper Mirela Mercean-Țârc, muzicolog, doctor în Muzică – Stilistică muzicală (2007), conferenţiar la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea unde predă Forme, Stilistică, Estetica interpretării muzicii camerale, Analiză interpretativă comparată, Fenomenologie muzicală. Publică cronici, inteviuri, recenzii, articole, studii de muzicologie în cotidianul Adevărul de Cluj, revistele Filarmonia, Intermezzo, Tribuna, Oraşul, Studia Musica, Lucrări de muzicologie, Actualitatea muzicală, Muzica, Euterpe Almanah,Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical, (TIC) în diverse volume colective de studii şi conferinţe de muzicologie. A coordonat sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, a editat şi recenzat volume de studii şi conferinţe de muzicologie. Cărţi publicate: Articularea formei în creaţia compozitorilor clujeni, 2007; Cristalizarea formei de sonată în secolul al XVIII-lea, 2007; Curs practic de analiză a formei muzicale, 2008.
5.      Muzică Francisc Hubic colectiv de cercetători , redactor: Mercean-Ţârc, Mirela volum colective / collective Cartea publică studiile prezentate la Simpozionul Francisc Hubic organizat de Centrul de Cercetare al Facultăţii de Arte - Departamentul Muzică în 2015 în colaborare cu Institutul Teologic Greco-Catolic. 1 volum 50 exemplare 100 pag. hârtie / paper Mirela Mercean-Țârc, muzicolog, doctor în Muzică – Stilistică muzicală (2007), conferenţiar la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea unde predă Forme, Stilistică, Estetica interpretării muzicii camerale, Analiză interpretativă comparată, Fenomenologie muzicală. Publică cronici, inteviuri, recenzii, articole, studii de muzicologie în cotidianul Adevărul de Cluj, revistele Filarmonia, Intermezzo, Tribuna, Oraşul, Studia Musica, Lucrări de muzicologie, Actualitatea muzicală, Muzica, Euterpe Almanah,Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical, (TIC) în diverse volume colective de studii şi conferinţe de muzicologie. A coordonat sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, a editat şi recenzat volume de studii şi conferinţe de muzicologie. Cărţi publicate: Articularea formei în creaţia compozitorilor clujeni, 2007; Cristalizarea formei de sonată în secolul al XVIII-lea, 2007; Curs practic de analiză a formei muzicale, 2008.
6.      Muzică Curs de Istoria Muzicii Gorea, Luminița - curs / course Publicația de față cuprinde temele corespunzătoare cuprinse în programa analitică a disciplinei Istoria muzicii, ce fac referință la evenimentele muzicale derulate de-a lungul principalelor epoci istorice. E prezentată evoluția cântului vocal și instrumental, a principalelor genuri muzicale alături de biografia și activitatea celor mai renumiți muzicieni ai tuturor timpurilor, compozitori, teoreticieni, interpreți și pedagogi. Totodată sunt prezentate succint principalele opusuri de marcă din istoria muzicii, evidențiind originalitatea, inovațiile și importanța acestora în evoluția ulterioară a genului. Ca teme de studiu sunt propuse spre lecturare citate din cele mai importante și mai actuale tratate de istoria muzicii, cât și o listă cuprinzătoare de audiții, utile pentru seminarii și pentru însușirea și recunoașterea principalelor opusuri de marcă din creația compozitorilor tuturor timpurilor. 1 volum 50 exemplare 200 pag. hârtie / paper Ioana Luminiţa Gorea (n.1967 în Cluj-Napoca), absolventă a Academiei de muzică Gheorghe Dima , secţia Pedagogie muzicală- Profesor de flaut, în anul 1995. A obţinut titlul de Magister în muzică, specializarea Interdisciplinaritate în cercetarea muzicologică în 1996 iar în 2006 obţine titlul de Dr. în Muzică cu teza Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a doua jumătate a secolului XX (aici laşi şi titlul în română, şi scrii în paranteză titlul în engl.), avându-l ca profesor coordonator pe Profesor Univ. Dr. Constantin Rîpă. Din 1996 a colaborat cu Academia de muzică Gh. Dima, iar în prezent este Lector univ. Dr. la disciplina Istoria Muzicii, la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea. A participat la numeroase Conferinţe şi Simpozioane naţionale şi internaţionale. Are publicate mai multe articole în cărți și reviste indexate în BDI recunoscute în domeniu, şi trei cărţi: Rolul solistic al flautului în genuri şi forme tradiţionale şi moderne din creaţia clujeană a secolului XX (2006), şi Rolul solistic al flautului în Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde de Sigismund Toduţă şi în Preludiile nr. 1, 2, şi 3 de Eduard Terényi (2007) și Istoria muzicii pentru uzul studenților (2011). Adresa de contact: luminitagorea@yahoo.com
7.      Muzică Curs de istoria muzicii româneşti Gorea, Luminiţa Ioana curs / course Prezentarea compozitorilor şi creaţiei muzicale româneşti de-a lungul timpului. 1 volum 50 exemplare 100 pag. hârtie / paper Luminița Gorea, absolventă a Academiei de muzică “Gheorghe Dima” secţia Pedagogie muzicală - Profesor de flaut, în anul 1995. A obţinut titlul de Magister în muzică, specializarea Interdisciplinaritate în cercetarea muzicologică în 1996 iar în 2006 obţine titlul de Dr. în Muzică cu teza Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a doua jumătate a secolului XX, avându-l ca profesor coordonator pe Profesor Univ. Dr. Constantin Rîpă. Din 1996 a colaborat cu Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, iar în prezent este Lector univ. Dr. la disciplina Istoria Muzicii, la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea. A participat la numeroase conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Are publicate mai multe articole şi două cărţi: Rolul solistic al flautului în genuri şi forme tradiţionale şi moderne din creaţia clujeană a secolului XX (2006), şi Rolul solistic al flautului în Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde de Sigismund Toduţă şi în Preludiile nr. 1, 2, şi 3 de Ede Terényi (2007).
8.      Muzică Curs de teoria instrumentelor Gorea, Luminiţa Ioana curs / course Curs pentru disciplina Teoria Instrumentelor care conţine tematica menţionată în programa analitică, ilustrând teoretic şi practic particularităţi ale diverselor clase de instrumente, precum şi ale fiecărui instrument în parte. 1 volum 50 exemplare 200 pag. hârtie / paper Lect.univ. Dr.
9.      Muzică Modulaţia prin structură, ca element de juncţiune între armonie şi formă Marta, Evanthia – Maria carte științifică / scientific Cercetare în domeniul muzicologiei – definirea şi prezentarea aspectelor generale şi particulare ale modulaţiei prin structură de-a lungul epocilor : baroc, clasicism şi romantism. 1 volum 50 exemplare 150 pag. hârtie / paper Evanthia Marta. Lector universitar, la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea, unde predă Armonie. Este absolventă a Facultăţii Teoretice a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1998) şi totodată absolventă (1994) a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea Instalaţii în Construcţii. În anul 2006 susţine teza de doctorat cu titlul Modulaţia prin structură – element de joncţiune între armonie şi formă, coordonator fiind Prof.univ. dr. Valentin Timaru, şi obţine titlul de doctor în muzică. Are numeroase studii, articole, cronici în domeniul muzical – apărute în publicaţii de specialitate din Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara – a organizat sesiuni ştiinţifice la Departamentul Muzică şi are numeroase apariţii scenice în calitate de dirijor de cor.
10.  Arte vizuale Teoria cromatica a culorilor Mester, Cantemir - curs / course Necesitatea punerii în discuție a teoriilor despre culoare, sa legitimat în cazul de față ca și ipostază pentru un curs de gramatică a culorii. Complementara studiului imaginii si laboratorului domeniului artelor vizuale, studiul culorii este o parte importanta a limbajului vizual. Vom analiza nu doar domeniul fizic ci si cel psihologic al culorii enumerand teoriile premergătoare, azi deja uzuale. Contemporaneitatea demonstrează funcții și aplicații concrete, viteza prin care acestea sunt asimilate și experimentate au practic la bază teoria fizică a culorii. Înțelegerea acestor stări ale luminii creează practic caracterul obligatoriu, de lege. Simțul atribuit capacităților sufletești (intuiția, talentul, simțul estetic) nu este altceva decât un înțeles nedefinit al acestor legi. 1 volum 20 exemplare 100 pag. hârtie / paper Cantemir Meșter 1976 – Romania Studies: High school of Arts Oradea, 1990–1994 University of Visual Arts Oradea-Cluj Napoca 1995–2000 Ph.D University of Visual Arts and Design, Timişoara, 2006–2010 Current Job Position: University of Oradea, Faculty of Arts, Visual Art Department email: mcantemir@yahoo.com, mobil: 0746100808, Site: www.cante.ro
11.  Arte vizuale Tehnologia materialelor textile Urdea, Olimpia - suport de curs / ongoing Suportul de curs este aplicat si destinat studentilor in specializarea moda-Design vestimentar, continand notiuni despre fibre, fire, tesaturi, dar mai ales locul creatiei vestimentare in procesul de fabricatie al costumului, cu accent pe interventii asupra textilului destinat articolului vestimentar. Materialul propus este exemplificat cu imagini care faciliteaza intelegerea notiunilor si etapizarea proceselor in creatia vestimentara. 1 volum 12 exemplare 150 pag. CD "Autorul este cadru didactic al Universitatii din Oradea, in cadrul Facultatii de Arte, Departamentul de Arte Vizuale. De profesie inginer in confectii textile, este doctor in Arte Plastice si Decorative, cu lucrarea Mătasea naturală în veşmântul românesc (sec. XIV-XX) ; Repere socio-temporale, valenţe fiziologice şi artistico-comunicative. Autoarea pregateste studentii pentru profesia de Designer vestimentar, fapt pentru care a elaborat pana in prezent mai multe suporturi de cursuri vizand: Comportarea in exploatare si intretinerea textilelor, Confortul produselor vestimentare, Transpuneri in material, etc. Lucrarile publicate au avut in centrul atentiei incursiuni in istoria costumului la interferenta cu artele majore (pictura), istoria sericiculturii in spatial romanesc, particularitati fiziologice si psihologice ale vesmantului, rolul costumului in procesul de comunicare interumana, etc. Autoarea este preocupata de interdisciplinaritatea in care costumul poate si trebuie sa fie abordat in creatia vestimentara. Dincolo de toate acestea, este preocupata de a descoperi, alaturi de studenti, mijloace inedite de interventii asupra suportului textil in realizarea de colectii vestimentare originale. Competentelor tehnice, profesionale , li se adauga competente pedagogice prin abordarea cu creativitate a activitatii educationale si adaptabilitate la nevoile studentilor. Promoveaza invatarea participativă, anticipativă, creatoare de catre student, dovedind empatie in activitatea cu studentii. Date de contact: e-mail: oli.urdea@gmail.com Telefon: +40751363667"
12.  Muzică Piese miniaturale dedicate muzicii europene a secolelor XVII-XIX Jámbor Fekete, Elisabeta carte științifică / scientific book Un compendiu menit să sprijine cunoaşterea şi analiza genului miniatural dedicat pianului, în creaţia autorilor secolelor XVII-XIX. 100 exemplare 150 pag. hârtie / paper
13.  Muzică Metodica predării pianului - îndreptar pianistic Jámbor Fekete, Elisabeta curs / course Curs de didactica specialităţii pian. 100 pag. hârtie / paper
14.  Muzică Arta de a acompania Jámbor Fekete, Elisabeta curs / course Curs de acompaniament – iniţiere şi perfecţionare în arta acompaniamentului. 100 pag. hârtie / paper
15.  Muzică Curs de folclor muzical Lianu, Oana curs / course Este un curs de folclor care se adresează în special studenţilor facultăţii de muzică, dar şi celor care sunt interesaţi de această materie. Va acoperi o gamă foarte variată de domenii din folclor, cu numeroase exemple muzicale. 300 pag. hârtie / paper
16.  Muzică Modulaţia prin structură, ca element de juncţiune între armonie şi formă Marta, Evanthia – Maria carte științifică / scientific book Cercetare în domeniul muzicologiei – definirea şi prezentarea aspectelor generale şi particulare ale modulaţiei prin structură de-a lungul epocilor : baroc, clasicism şi romantism. 150 pag. hârtie / paper
17.  Muzică Antologie de exemple muzicale pentru cursul de armonie Marta, Evanthia – Maria , Iloc, Ovidiu suport de curs / ongoing suport O culegere de exemple muzicale analizate armonic cu prezentarea unor argumente teoretice, menită să ajute studenţii în înţelegerea principiilor armoniei tonal-funcţionale, respectiv ale cifrajului armonic. Acest prim volum este structurat conform capitolelor cuprinse în prima parte a cursului de armonie, respectiv armonia tonal-funcţională nemodulantă. vol. I 80 pag. hârtie / paper
18.  Muzică Antologie de exemple muzicale pentru cursul de armonie Marta, Evanthia – Maria , Iloc, Ovidiu suport de curs / ongoing suport Volumul secund al antologiei de exemple muzicale pentru cursul de armonie este o continuare a ilustrării, prin citate muzicale, a principiilor armoniei tonal-funcţionale şi cuprinde un material care reflectă armonia tonal-funcţională modulantă diatonică, armonia cromatică, precum şi modulaţia cromatică şi enarmonică. vol. II 100 pag. hârtie / paper
19.  Muzică Canonul feminin în muzică / Femeia - compozitor în istoria muzicii Mercean-Ţârc, Mirela carte științifică / scientific book Cartea prezintă evoluția istorică a creației femei - compozitor din antichitate până în zilele noastre, precum biografiile acestor excepționale personalități. 50 exemplare 200 pag. hârtie / paper
20.  Muzică Colinda de pricină Mercean-Ţârc, Mirela carte științifică / scientific book Este un studiu hermeneutic asupra genului şi speciei colindei de pricină. 50 exemplare 100 pag. hârtie / paper
21.  Muzică Curs de stilistică și analiză interpretativă comparată Mercean-Ţârc, Mirela curs / course Curs pentru uzul studenţilor masternazi. 50 exemplare 150 pag. hârtie / paper
22.  Muzică Curs practic de forme şi analize muzicale Mercean-Ţârc, Mirela curs / course Cursul se adresează studenţilor programelor de studiu interpretare muzicală şi pedagogie muzicală, abordând foma cu variaţiuni, sonata şi fuga, precum şi filiaţiile / evoluţia şi caracteristicile lor istorice şi genuistice 250 pag. hârtie / paper
23.  Muzică Alexandru Firez - creator de cântece pentru copii Pitic, Zorica Maria carte științifică / scientific book Prezentarea vieţii, activităţii și creației profesorului Alexandru Firez. 50 exemplare 75 pag. hârtie / paper
24.  Muzică Sisteme de educaţie muzicală Pitic, Zorica Maria curs / course Lucrarea este un curs care cuprinde principalele sisteme de educaţie muzicală utilizate de–a lungul timpului. 80 exemplare 150 pag. hârtie / paper
25.  Muzică Epistemologia muzicii de cameră, instrumentală și vocală Rîmbu, Romeo Cuprins: 1- Origini și evoluție, 2- Interdependența fenomenului interpretării conjugate, 3- Repertoriul general al lucrărilor de muzică de cameră, 4- Repertoriu sugerat pentru fiecare an de studiu în învățământul universitar, 5- Tabel cronologic cu compozitorii semnificativi ai muzicii de cameră și cu caracteristicile stilistice ale diferitelor perioade.
26.  Muzică Noţiuni elementare de teoria muzicii Spătar, Anca suport de curs / ongoing suport Exerciţii de însuşire şi fixare a noţiunilor elementare de teorie a muzicii pentru uzul studenţilor. 50 exemplare 80 pag. hârtie / paper
27.  Muzică Studii de dramaturgie muzicală Vasile, Carmen suport de curs / ongoing suport Suportul de curs pentru disciplina Dramaturgie muzicală se adresează studenţilor programului de studiu Interpretare muzicală - canto. 170 pag. online web www.carmen-vasile.blogspot.com
28.  Muzică Studii de operă: Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Vasile, Carmen carte științifică / scientific book Studiul se adresează interpreților lirici, studenților clasei de operă și iubitorilor muzicii care doresc să aprofundeze structura dramaturgică a operei ”Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart. 150 pag. online web www.carmen-vasile.blogspot.com
29.  Muzică Studii de operă: Elixirul dragostei de G. Donizetti Vasile, Carmen carte științifică / scientific book Studiul se adresează interpreților lirici, studenților clasei de operă și iubitorilor muzicii care doresc să aprofundeze structura dramaturgică a operei ”Elixirul dragostei” de G. Donizetti. 150 pag. online web www.carmen-vasile.blogspot.com
30.  Muzică Monooperele compozitorului Ede Terényi Vasile, Carmen carte științifică / scientific book Lucrarea prezintă creația de monoopere a compozitorului Ede Terényi. 150 pag. online web www.carmen-vasile.blogspot.com
31.  Muzică Un pian, patru mâini - Duetul pianistic de la origini la Romantismul muzical Ventel-Horhat, Valentina Duetul pianistic, în acest caz cel destinat unui singur instrument, este genul cameral deseori contestat și mai puțin explorat în istoria muzicii universale. Cu toate acestea, datorită popularității de care dă dovadă în lumea muzicală contemporană, am considerat necesară apariția acestui volum, care își propune stabilirea genezei muzicii destinate duetului pianistic și urmărirea cronologică a evoluției ei pe parcursul desfășurării epocilor stilistice muzicale clasice și romantice. Datorită repertoriului bogat, este aproape imposibil de a include aici întreaga literatură pianistică; prin urmare, lucrarea de față va face o selecție a compozitorilor care au avut o influență decisivă în concretizarea duetului pianistic cameral și va analiza îndeaproape câteva din piesele de referință din cadrul genului.

No comments:

Post a Comment