25 June 2014


Editura Universității din Oradea
The University of Oradea Publishing House

Domeniul Artele spectacolului / Performing Arts domain

2004-2013

62 apariții editoriale / published books:
24 cărți științifice / scientific books
5 volume colective / collective volumes
8 cursuri / courses
9 suporturi de curs / ongoing suport
16 CD-uri

22 autori / authors – cadre didactice universitare și muzicieni consacrați ai scenelor profesioniste / academic teaching stuff and well known professional artists: Boros-Konràd, Elisabeta / Conţiu Loredana / David, Gheorghe / Deak, Magdalena / Gorea, Luminiţa / Jámbor Fekete, Elisabeta / Lazăr, Valentin / Lianu, Oana / Marcu, Agneta / Marcu, Doina / Mariş-Hinsu, Florina / Marta, Evanthia – Maria / Marinescu, Mariana / Mercean-Ţârc, Mirela / Pitic, Zorica-Maria / Rîmbu, Romeo / Roman, Delia / Rus, Carmen / Spătar, Anca / Vasile, Carmen / Vindis, Kinga / Vindis, László-Zoltán

17 referenți, cadre universitare cu titlu de conferențiar și profesor / reviewers, senior professors at Academia de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea din Oradea: Banciu, Gabriel - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. /  Brânduș, Nicolae - Prof.univ. Dr. / Chirodea, Letiția - Prof.univ. Dr. / Cosma, Octavian Lazăr - Membru corespondent al Academiei Române Prof.univ. Dr. / Croitoru, Gabriel - Universitatea de Muzică Bucureşti Prof.univ. Dr. / Jámbor, Elisabeta - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr. / Jucan, Vasile - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Conf.univ. Dr. / Marcu, Agneta - Universitatea din Oradea Prof.univ. Dr. / Mercean-Ţârc, Mirela - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr. / Negreanu, Veronica - Prof.univ. Dr. / Nemescu, Octavian - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti Prof.univ. Dr. / Pitic, Zorica-Maria - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr. / Pop, Adrian - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Pușcaș, Pavel - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Terényi, Eduard - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Timaru, Valentin - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Vasile, Carmen - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr.

14 January 2014

Istoria muzicii pentru uzul studenților

Gorea, Luminiţa


2011
ISBN 978-606-10-0668-7 , vol. I
tiraj: 50
169 pagini
suport: hârtie / paper A4
curs / course

 

Referenți / Reviewers:


Conf.univ. Dr. CarmenVasile
Universitatea din Oradea / The University of Oradea

Prof.univ. Dr. Agneta Marcu
Universitatea din Oradea / The University of Oradea 

Coperta / cover:Prezentarea cărții:


Istoria muzicii este o disciplină complexă, ce studiază istoricul ansamblului tuturor manifestărilor muzicale ce au avut loc de-a lungul timpului, în diferite epoci istorice. Cartea de față cuprinde cele mai importante evenimente și etape evolutive ale muzicii prezentate în ordine cronologică, de la apariția fenomenului sonor, a primelor instrumente și primelor manifestări ale vocalității din cea mai îndepărtată epocă, Comuna primitivă, până în Clasicism, epoca de mare claritate în care se concretizează și se definesc principalele genuri muzicale, se stabilește componența orchestrei simfonice pe baza unei formule de echilibru timbral, creându-se modelele conceptuale pentru viitoarele generații de muzicieni.

Sunt prezentate aspecte stilistice specifice fiecărei epoci, instrumentele și genurile muzicale a căror evoluție și dezvoltare e consemnată pe parcursul timpului. Odată cu apariția notației muzicale, istoria muzicii consemnează și numele unor muzicieni care și-au adus aportul în mod particular la evoluția și dezvoltarea acestei nobile arte, prezentând biografiile celor mai de seamă reprezentanți ai artei muzicale.

În final am prezentat câțiva dintre cei mai uzuali termeni muzicali într-un mic dicționar[1] care poate fi consultat ad hoc în paralel cu lecturarea cărții, edificatoare pentru orice iubitor de muzică.

About the book:


The history of music is a complex discipline concerned with the evolution of several musical ensembles in time during different historical periods. This book embraces the most important events and evolutionary stages in music, in a chronological order from the appearance of the sonorous phenomenon, of the first instruments and the first vocal manifestation during the oldest times. Since the primitive times until the Classicism, when the main musical genres are being defined and materialised, the components of the symphonic orchestra are being established based on a formula of tone balance creating conceptual models for future generations of musicians.

This book also outlines stylistic aspects of each period, the instruments and musical genres the evolution of which is highlighted chronologically. With the appearance of musical notes, the history of music also recorded the names of certain musicians who contributed to the development of this noble art, presenting the biographies of the most important representatives of musical art.

The book ends with a small dictionary containing the most common terms in music, which can be used during lecturing by all the music lovers.
[1]*** Dicţionar de termenimuzicali, EdituraŞtiinţificăşiEnciclopedică, Bucureşti,
1984 / ed. a II-a: EdituraEnciclopedică, Bucureşti, 2008
 
 
 
 
 
 

Cuprins:

Muzica instrumentală barocă franceză. 72
Opera în Franţa. 73
 
Jean Baptiste Lully. 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despre autor:

Ioana Luminiţa Gorea (n. 1967 în Cluj-Napoca), absolventă a Academiei de muzică “Gheorghe Dima” secţia Pedagogie muzicală - Profesor de flaut, în anul 1995. A obţinut titlul de Magister în muzică, specializarea Interdisciplinaritate în cercetarea muzicologică în 1996 iar în 2006 obţine titlul de Dr. în Muzică cu teza Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a doua jumătate a secolului XX, avându-l ca profesor coordonator pe Profesor Univ. Dr. Constantin Rîpă. Din 1996 a colaborat cu Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, iar în prezent este Lector univ. Dr. la disciplina Istoria Muzicii, la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea. A participat la numeroase conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Are publicate mai multe articole şi două cărţi: Rolul solistic al flautului în genuri şi forme tradiţionale şi moderne din creaţia clujeană a secolului XX (2006), şi Rolul solistic al flautului în Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde de Sigismund Toduţă şi în Preludiile nr. 1, 2, şi 3 de Ede Terényi (2007).
*

About the author:

Ioana Luminiţa Gorea (b. 1967 in Cluj-Napoca) graduated the “Gheorghe Dima” Music Academy in Cluj-Napoca, majoring in Musical pedagogy – Flute teaching, in 1995. She got her Master’s in music, majoring in Interdisciplinary studies in the musicological research in 1996 and in 2006 she obtained her PhD in music with the thesis entitled Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a doua jumătate a secolului XX (The role of the flute as a soloist in the works of the composers from Cluj during the second half of the 20th century), supervised by prof. Constantin Rîpă, PhD. In 1996 she began her collaboration with the “Gheorghe Dima” Music Academy and she is presently an associate professor at the Arts Faculty of the University of Oradea, teaching the Music history course. She took part in numerous academic conferences, as well as in national and international symposiums. She has published several articles and two books: Rolul solistic al flautului în genuri şi forme tradiţionale şi moderne din creaţia clujeană a secolului XX (2006) (The role of the flute as a soloist in traditional and modern genres and forms in the works of the composers from Cluj during the 20th century) and Rolul solistic al flautului în Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde de Sigismund Toduţă şi în Preludiile nr. 1, 2, şi 3 de Eduard Terényi (2007) (The role of the flute as a soloist in the Concert for flute and string orchestra by Sigismund Toduta and in the Preludes no. 1,2 and 3 by Ede Terényi).
*
 
Contact:
Luminiţa Gorea
Lect.univ. Dr.
Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte