30 March 2006

Naiul între tradiţie şi modernitate


Lianu, Oana

ISBN (10) 973-759-062-7
(13) 978-973-759-062-6
2006
96 pagini
suport: hârtie
carte ştiinţifică

Metodă pentru însuşirea naiului

 
 
Lianu, Oana

ISBN (10) 973-759-063-5
vol. I (13) 978-973-759-063-3
2006
116 pagini
suport: hârtie
curs

20 March 2006

Caiet de practică pedagogică

pentru specializarea Interpretare muzicală – CantoVasile, Carmen
Pitic, Zorica-Maria

ISBN 973-613-992-1
2006
129 pagini
suport: hârtie
format: 21 x 29,7 cm
suport de curs

 
 

Cuprins:
PARTEA I – Informaţii privind caietul de practică pedagogică
7
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.)
8
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic
8
Plan de învăţământ
12
Diseminare procentuală şi grafică a Planului de învăţământ
13
Disciplina Practică pedagogică
16
Programa cadru
16
Obiective generale
16
Obiective specifice
17
Activitatea studentului pentru obţinerea creditelor
17
Caietul de practică pedagogică
18
Condiţii pentru obţinerea certificatului de atestare pentru profesiunea didactică
18
Competenţe dobândite
18
Încadrarea în cerinţe structurale şi de conţinut
19
Programa şcolară pentru clasa a IX-a              
21
Nota de fundamentare
21
Nota de prezentare
22
Competenţe generale
23
Valori şi atitudini
24
Competenţe specifice şi conţinuturi
24
Sugestii metodologice
25
Programa şcolară pentru clasele a XI-a, XII-a
26
Structura anului şcolar 2005 – 2006
29
Încadrare în legislaţia învăţământului românesc
31
PARTEA II – Caiet de practică pedagogică condus de student
35
Date personale ale şi de evidenţă ale studentului
37
Catalog de prezenţe ale studentului la practica pedagogică
38
Lecţii de probă
41
Observaţii privind asistenţa la lecţiile de specialitate
42
Observaţii privind asistenţa la lecţii ale studenţilor din grupă
54
Proiect de activitate didactică - model
68
Lecţie de probă nr. 1
72
Lecţie de probă nr. 2
76
Lecţie de probă nr. 3
80
Lecţie de probă nr. 4
84
Lecţie de probă nr. 5
88
Lecţie de probă nr. 6
92
Lecţie finală
96
Fişa psihopedagogică a elevului                            
100
Observaţii ale studentului privind desfăşurarea altor activităţi instructiv -educative
109
Bibliografie
126