14 June 2012

Crochiu al şcolii de compoziţie, focalizat pe analiza simfoniilor mentorului ei, Sigismund Toduţă


Rîmbu, Romeo

ISBN 978-606-10-0790-5
2012
Tiraj 200
316 pagini
suport hârtie
carte ştiinţifică

Referenţi:
Prof.univ. Dr. O. Lazăr Cosma - Membru corespondent al Academiei Române

 
 

CUPRINS

Incursiune în simfonismul autohton - p.  7

Sigismund Toduţă, personalitate marcantă a vieţii muzicale româneşti - p. 17

Elemente biografice - p. 31

Coordonate stilistice - p. 38

Creaţii orchestrale anterioare simfoniilor - p. 50

Corpusul simfoniilor lui Sigismund Toduţă - p. 56

Caracteristici generale - p. 59

Simfonia a I-a. p. 63

Analiză structurală - p. 65

Repere melodico-armonice p. 85

Explorare dirijorală - p. 95

Simfonia a II-a. - p. 105

Componente structurale - p. 108

Aspecte melodico-armonice - p. 132

Viziune dirijorală - p. 141

Simfonia a III-a. - p. 151

Coordonate structurale - p. 155

Studiu melodico-armonic - p. 186

Probleme dirijorale - p. 190

Simfonia a V-a. - p. 204

Investigaţie structurală - p. 208

Limbaj melodico-armonic - p. 223

Abordare analitică dirijorală - p. 235

Diferenţe în scriitura simfoniilor - p. 241

Interferenţe motivice - p. 256

Impactul simfoniilor lui Sigismund Toduţă asupra şcolii clujene de compoziţie - p. 268

Prime audiţii, reluări, înregistrări - p. 274

Proiect de valorificare a creaţiei lui Sigismund Toduţă - p. 284

Concluzii şi perspective - p. 289

Bibliografie - p. 290

Anexe - p. 297

1. Tabel sinoptic al creaţiei şi activităţii profesionale ale lui Sigismund Toduţă - p. 297

2. Forma sintetică a simfoniilor - p. 302

3.Tabel al întrepătrunderilor motivice în cadrul simfoniilor - p. 307

4.Afişele concertelor dirijate de către Romeo Rîmbu din creaţia compozitorului Sigismund Toduţă - p. 309

5. Înregistrările concertelor cu simfoniile lui Sigismund Toduţă - p. 316


No comments:

Post a Comment