25 June 2014


Editura Universității din Oradea
The University of Oradea Publishing House

Domeniul Artele spectacolului / Performing Arts domain

2004-2013

62 apariții editoriale / published books:
24 cărți științifice / scientific books
5 volume colective / collective volumes
8 cursuri / courses
9 suporturi de curs / ongoing suport
16 CD-uri

22 autori / authors – cadre didactice universitare și muzicieni consacrați ai scenelor profesioniste / academic teaching stuff and well known professional artists: Boros-Konràd, Elisabeta / Conţiu Loredana / David, Gheorghe / Deak, Magdalena / Gorea, Luminiţa / Jámbor Fekete, Elisabeta / Lazăr, Valentin / Lianu, Oana / Marcu, Agneta / Marcu, Doina / Mariş-Hinsu, Florina / Marta, Evanthia – Maria / Marinescu, Mariana / Mercean-Ţârc, Mirela / Pitic, Zorica-Maria / Rîmbu, Romeo / Roman, Delia / Rus, Carmen / Spătar, Anca / Vasile, Carmen / Vindis, Kinga / Vindis, László-Zoltán

17 referenți, cadre universitare cu titlu de conferențiar și profesor / reviewers, senior professors at Academia de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea din Oradea: Banciu, Gabriel - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. /  Brânduș, Nicolae - Prof.univ. Dr. / Chirodea, Letiția - Prof.univ. Dr. / Cosma, Octavian Lazăr - Membru corespondent al Academiei Române Prof.univ. Dr. / Croitoru, Gabriel - Universitatea de Muzică Bucureşti Prof.univ. Dr. / Jámbor, Elisabeta - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr. / Jucan, Vasile - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Conf.univ. Dr. / Marcu, Agneta - Universitatea din Oradea Prof.univ. Dr. / Mercean-Ţârc, Mirela - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr. / Negreanu, Veronica - Prof.univ. Dr. / Nemescu, Octavian - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti Prof.univ. Dr. / Pitic, Zorica-Maria - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr. / Pop, Adrian - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Pușcaș, Pavel - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Terényi, Eduard - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Timaru, Valentin - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca Prof.univ. Dr. / Vasile, Carmen - Universitatea din Oradea Conf.univ. Dr.