01 October 2005

Caiet de practică pedagogică

pentru specializarea Artele spectacolului – actorieVasile, Carmen

ISBN 973-613-955-7
2005
151 pagini
suport: hârtie
format: 21 x 29,7 cm
suport de curs

 


Cuprins:
 
PARTEA I – Informaţii privind caietul de practică pedagogică
7
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.)
8
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic
8
Plan de învăţământ
12
Diseminare procentuală şi grafică a Planului de învăţământ
13
Disciplina Practică pedagogică
16
Programa cadru
16
Obiective generale
16
Obiective specifice
17
Activitatea studentului pentru obţinerea creditelor
17
Caietul de practică pedagogică
18
Condiţii pentru obţinerea certificatului de atestare pentru profesiunea didactică
18
Competenţe dobândite
18
Încadrarea în cerinţe structurale şi de conţinut
19
Programa analitică pentru clasa a IX-a
21
Nota de fundamentare
21
Nota de prezentare
22
Competenţe generale
23
Valori şi atitudini
24
Competenţe specifice şi conţinuturi
24
Sugestii metodologice
26
Structura anului şcolar 2005 – 2006
29
Fişa disciplinei Mişcare scenică
31
Fişa disciplinei Arta actorului
39
Încadrare în legislaţia învăţământului românesc
47
PARTEA II – Caiet de practică pedagogică condus de student
51
Date personale ale şi de evidenţă ale studentului
53
Catalog de prezenţe ale studentului la practica pedagogică
54
Lecţii / cursuri de probă
57
Observaţii privind asistenţa la lecţii / cursuri de specialitate
58
Observaţii privind asistenţa la lecţii / cursuri ale studenţilor din grupă
70
Proiect de activitate didactică - model
84
Lecţie / curs de probă nr. 1
90
Lecţie / curs de probă nr. 2
94
Lecţie / curs de probă nr. 3
98
Lecţie / curs de probă nr. 4
102
Lecţie / curs de probă nr. 5
106
Lecţie / curs de probă nr. 6
110
Lecţie / curs final
114
Fişa psihopedagogică a elevului / studentului
118
Observaţii ale studentului privind desfăşurarea altor activităţi instructiv -educative
127
Bibliografie
144

No comments:

Post a Comment